วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เรียนรู้ชีวิตพอเพียง ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน ( Play + Learn = Plearn) ตามแนวพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ พระราชทานกำเนิดโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น